Advokatene på Storkaia søker etter to advokater


Vi er i vekst og i 2018 ønsker vi å styrke vår posisjon på Nordmøre og i Kristiansund. Dette ved å tilknytte oss ytterligere to advokater i løpet av året. Vi vurderer at en advokatvirksomhet med åtte advokater vil være det optimale for vår virksomhet i Kristiansund.

Advokatene på Storkaia DA ønsker først og fremst å tilknytte oss advokater med egen portefølje, men det viktigste er at de nye advokatene har kompetanse som kan komme våre nåværende og fremtidige klienter til gode.

I 2017 opplevde vi en økning i oppdrag, særlig fra næringslivet. Våre næringslivsklienter har gitt oss tilbakemeldinger om at den samlede kompetanse som Advokatene på Storkaia DA tilbyr, kommer dem til gode.

Advokat Kvande har egen erfaring fra næringslivet, advokat Barman har erfaring med oppdrag og styreverv for næringslivet, advokat Meringen har erfaring som trygdesjef og avdelingsleder ved ligningskontor, advokat Hjelmaas har erfaring med å bistå næringslivsklienter og advokat Brevik med solid erfaring innen fast eiendom og bistand ovenfor næringslivet. Advokatfullmektig Leirvåg har i tillegg til sin juridiske bakgrunn har master i skatt og avgift ved Handelshøyskolen BI, samt erfaring som skattejurist i Skatteetaten. En kompetanse som flere av våre klienter nå vet å nyttiggjøre seg.

I tillegg har vårt kontor lang erfaring med å yte bistand overfor private, det offentlige, samt oppdrag for den lokale tingrett.

Søknad og CV sendes: post@advokat-kristiansund.no.

Ved spørsmål om stillingene: Ta kontakt med advokat Magnhild Pape Meringen på tlf. 952 23 099.