Arv og generasjonsskifte

Juridiske tjenester relatert til arverett og generasjonsskifte tilbys våre klienter. Reglene om fordeling av arv er til dels kompliserte og av stor betydning for den enkelte. Vi anbefaler alltid at du konfererer med advokat før oppsetting av testamente.

Også ved skifte av dødsbo kan det være en stor fordel å benytte advokat. Vår erfaring er at man ved å bruke advokat som fullmektig i dødsbo, minsker konfliktnivået og bidrar til raskere og sikrer skifte. Vårt advokatkontor har betydelig erfaring i saker om arv og skifte av dødsbo. Du vil få solid faglig behandling, utført med empati og forståelse for dine ønsker.

Kontakt Advokatene på Storkaia DA for mer informasjon om juridisketjenester relatert til arverett og generasjonsskifte.