Barnevern

I tilfeller hvor barneverntjenesten mener at barn ikke får tilstrekkelig omsorg av sine foreldre, kan spørsmålet om omsorgsovertakelse bli aktualisert. Dette er meget krevende saker for de involverte parter.

Vi har lang erfaring fra saker på dette fagområdet, både for privat part og for kommunen, og kjenner rettsområdet godt. Vi ønsker å ivareta dine ønsker, og lover deg profesjonell og dedisert bistand.

Kontakt Advokatene på Storkaia DA for mer informasjon om barnevern.