Bobehandling

Ta kontakt med oss dersom du har behov for bistand vedrørende bobehandling eller har enkle spørsmål.

Vi har høy kompetanse på fagområdet og vil ivareta dine interesser på en profesjonell måte med faglig tyngde og god oppfølging av deg som klient.

Ta kontakt med Advokatene på Storkaia DA for mer informasjon om bobehandling.