Eiendomsrett

Eiendomsrett er retten til å eie, kontrollere og styre eiendom.
Det er også retten som sikrer at ingen vilkårlig skal fratas sin eiendom.

Eiendomsrett har fått større betydning og bredde

Man forbinder eiendomsrett stort sett med fast eiendom og bolig. I dag er imidlertid et aktuelt tema det vi kan kalle intellektuell eiendomsrett som omhandler patentregler og opphavsrettigheter. I dag er lyd, bilde, film, ord og logoer blitt noens eiendom.

Dersom du usikker på hvordan du skal gå frem i eiendomsrett kan du ta kontakt med oss for rådgivning.

Ta kontakt med Advokatene på Storkaia DA for mer informasjon om eiendomsrett.