Erstatningsrett

Erstattningsrett er et av fagfeltene vårt advokatkontor kan tilby våre klienter. I korte trekk er erstatningsrett en rettsprosess som omhandler krav om økonomisk erstatning for påført tap eller skade.

Tre grunnvilkår for erstatningsrett som må oppfylles:

1) Handlingen som har påført skade, må ha ført til et økonomisk tap. Ved personskader kan det likevel innvilges erstatning for ikke-økonomisk tap.

2) Det må ha blitt foretatt en ansvarsbetingende handling, eventuelt et annet ansvarsgrunnlag.

3) Faktiske og rettslig årsakssammenheng mellom skaden og den ansvarsbetingende handlingen.


Vi har lang erfaring på dette fagområdet og tilbyr profesjonell bistand på erstatningsrett for næringslivskunder, privatpersoner og kommuner. Vi tilbyr blant annet hjelp i saker om personskade, tingsskade, pasientskadeerstatning samt yrkesskade.

Ta kontakt med Advokatene på Storkaia DA for mer informasjon om erstatningsrett.