Familierett og oppgjør

Familierett omhandler reglene om inngåelse og oppløsning av ekteskap, registrert partnerskap eller samboerskap. Familieretten omhandler også regler for foreldreansvar, daglig omsorg og samvær.

Lover som tilfaller familierett

- Ekteskapsloven (el.)
- Partnerskapsloven (partnl.)
- Husstandsfelleskapsloven (husfskl.)
- Sameieloven (saml.)
- Barneloven (bl.)
- Vergemålsloven (vgml.)

Ta kontakt dersom du har spørsmål vedrørende familierett. Våre advokater har lang erfaring og vil ivareta dine rettigheter. Vi er opptatt av å finne løsninger på et så lavt konfliktnivå som mulig.

Kontakt Advokatene på Storkaia DA for mer informasjon om familierett.