Forretningsjus

Forretningsjuss tar for seg de forskjellige problemstillinger innenfor sivilrettslige fagområder i næringslivet. For bedrifter kan det være lønnsomt å ha en løpende dialog med advokat med kompetanse på rettsområdet.

Dersom det er snakk om:

- Kjøpsrett
- Selskapsrett
- Skatterett
- Obligasjonsrett
- Avtalerett
- Arbeidsrett

Alle bedrifter, liten eller stor, vil dra fordel av rådgivning og bistand på disse områdene. Vi hjelper deg også dersom du er kommet i en konfliktsituasjon på dette feltet.

Ta kontakt med Advokatene på Storkaia DA for mer informasjon om forretningsjus.