Fri rettshjelp


Som eksempel på områder der du kan ha krav på fri rettshjelp er: Barnefordeling, barnevern, økonomisk oppgjør etter ekteskaps- og samlivsbrudd, trygdesaker, som voldsoffer, utkastelse i husleieforhold, avskjedigelse og oppsigelse i arbeidsforhold samt i noen utlendingssaker. For noen av disse sakene er det inntekts- og formuesgrenser for fri rettshjelp.

Hos oss er alle velkomne for konsultasjon rundt sine juridiske problemstillinger.

Ta gjerne kontakt med Advokatene på Storkaia DA for en uforpliktende samtale om dine rettigheter til fri rettshjelp.