Strafferett

Vårt kontor kan bistå deg som din forsvarer hvis du er mistenkt, siktet eller tiltalt. Vi kan også bistå deg dersom du som fornærmet har behov for bistandsadvokat. Vi har god kjennskap innenfor strafferettens område og prosessen i slike saker.

Ta kontakt med Advokatene på Storkaia DA for mer informasjon om strafferett.