Trygderett

Trygderett omhandler rettighetene til ytelser fra det offentlige i spesielle livssituasjoner, som for eksempel ved fødsel og sykdom. Her i Norge kompenseres eventuelle lønnstap dersom noe skulle skje deg.

De mest vanlige områdene er:

- Barnetrygd
- Dagpenger
- Sykepenger
- Arbeidsavklaringspenger
- Opplæringspenger
- Pleiepenger
- Uførepensjon

I mange tilfeller oppstår det misforståelser som medfører feil grunnlag for vedtak eller uriktige avgjørelser. Av erfaring vet vi hvor maktesløs en kan føle seg i saker der man ikke når frem eller blir hørt av de statlige organ. Vi kjenner regelverket på de forskjellige områdene innen trygderett, og er ikke redde for å bruke vår kompetanse til å hjelpe deg med dine rettigheter.

Ta kontakt med Advokatene på Storkaia DA for mer informasjon om trygderett.