Våre medarbeidere


Geir Kvande, MNA

 Advokat
Juridisk embetseksamen fra 1993. Advokat fra 1996. 20 års erfaring fra næringslivet, i hovedsak fra stillinger innen elektro / engros. Arbeider innenfor de fleste rettsområder, både sivil- og strafferett. Av de sivilrettslige oppgaver kan nevnes bistand til næringslivet, konkursbo, familierett, barnefordeling samt barnevernsrett. Fra 1994 har Kvande ført et betydelig antall saker for Fylkesnemder og domsstol. Han har representert foreldre, barn og besteforeldre. Hovedfokus vil alltid være barnets beste, det biologiske prinsipp og menneskerettighetene.

E-post: kvande@advokat-kristiansund.no | Mobiltelefon: 920 81 438
Foto: André T. Ormset.


Kjetil Barman, MNA

 Advokat
Juridisk embetseksamen fra 1979. Advokat med egen praksis fra 1984 og i kontorfellesskapet fra 1998. Arbeider innenfor de fleste rettsområder. Barman har lang erfaring med arv og privat skifte av dødsbo og som bobestyrer for Nordmøre tingrett. Barman har bred kompetanse innenfor områdene konkurs- og gjeldsforhandling.Han har vært fast formann i Kristiansund overformynderi fra 1988 til 2001 og er i dag formann i Nesset overformynderi. Barman har vært formann i Kontrollkommisjonen for psykiatri i Nordmøre og Romsdal.

E-post: barman@advokat-kristiansund.no | Mobiltelefon: 905 74 110
Foto: André T. Ormset.


Magnhild Pape Meringen, MNA

 Advokat
Juridisk embetseksamen fra 1998. Juridisk saksbehandler i Sosial- og helsedepartementet. Trygdesjef ved Gjemnes trygdekontor og avdelingsleder ved Ytre Nordmøre likningskontor i til sammen fire år. Advokat fra 2006. Arbeider innenfor de fleste rettsområder, både sivil- og strafferett. Av sivile saker kan nevnes skatterett, trygderett og familierett.

E-post: meringen@advokat-kristiansund.no
Mobiltelefon: 952 230 99
Foto: André T. Ormset.Sissel Straume Brevik, MNA

 Advokat
Juridisk embetseksamen fra 2005. Juridisk rådgiver ved Statens kartverk, Tinglysingen, i to år. Advokatfullmektig fra mai 2008. Advokat fra 2010. Arbeider innenfor de fleste rettsområder, både sivil- og strafferett, med særlig vekt på eiendomsrett og familierett.


E-post: brevik@advokat-kristiansund.no
Mobiltelefon: 971 40 982
Foto: André T. Ormset.


Katharina Angvik Hjelmaas, MNA

Katharina.JPGAdvokat
Juridisk embetseksamen fra 2003. Rådgiver i Nav Oslo og Nav Kristiansund i tilsammen seks år. Advokatfullmektig fra februar 2010. Advokat fra 2012. Arbeider innenfor de fleste rettsområder, både sivil- og strafferett, med særlig vekt på erstatningsrett, familierett, barnevern og trygderett.

E-post: hjelmaas@advokat-kristiansund.no
Mobiltelefon: 915 59 857
Foto: Bjørn A. Hansen


Ole Marius Leirvåg, MNA

Advokatfullmektig
Master i rettsvitenskap fra 2010 ved UiB og Executive Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrett fra 2017 ved Handelshøyskolen BI. Skattejurist i Skatteetaten i 4,5 år. Advokatfullmektig fra mars 2016. Leirvåg vil kunne påta seg oppdrag innenfor de fleste rettsområder, men har særlig høy kompetanse innen skatt og avgift.

E-post:leirvag@advokat-kristiansund.no
Telefon: 456 66 774
Foto: André T. Ormset.


Marit Kaasen

 Sekretær

E-post: kaasen@advokat-kristiansund.no
Foto: André T. Ormset.